سیستم انبار

در امور تداركات و كارپردازي، سيستم انبارداري از اهميت خاصي برخوردار است وهمكاري اين دو واحد خدماتي با يكديگر اجتناب ناپذير مي باشد. سيستم صحيح انبارداري متضمن مزاياي زير است: دريافت-حفاظت و در دسترس قراردادن كالا،مواد و وسايل مورد نظر بسهولت وسرعت انجام مي شود. -با اعمال كنترل دقيق، از ازدياد خارج از حد موجوديها كه ممكن است بر اثر تغيير قيمتها باعث زيان گردد، جلوگيري مي شود. - با استفاده صحيح از سيستم انبارداري، ميزان موجودي كالا در انبار وميزان مصرف آن در هر واحد كالا كه پايه و اساس حسابداري صنعتي مي باشد، محاسبه مي گردد. - كنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت بسهولت صورت مي گيرد. - صدور قبض انبار (رسيد جنس به انبار) موجبات تسهيل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده وعمليات حسابداري ميگردد. - چون ميزان موجوديها معمولا به قيمت تمام شده در انبار نگهداري مي شود، لذا در صورت خسارت ناشي از آتش سوزي وتعيين ساير ضايعات وخسارت وارد شده محاسبه مي شود. سیستم انبار شركت فرابری داده های آماری پارس، یک سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد که برای مدیریت و مکانیزه نمودن فرآیندهای انبارداری طراحی و پیاده سازی شده است و با امکانات و کاربری هایی در جهت پوشش دادن کلیه فرایندهای انبارداری در مکان های مختلف قابل استفاده می باشد. استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تولید نرم افزار و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات و کاربری بسیار آسان، از ویژگیهای منحصر بفرد این سیستم نرم افزاری می باشد. آنچه که در سیستم انبار و مدیریت کالای شركت فرابری داده های آماری پارس مورد توجه قرار گرفته است، پیش بینی امکانات تحلیلی متنوع برای پشتیبانی از نیازهای متفاوت بوده است. امكان انجام تمام عملیات مربوط به انبارگردانی نيز دراين سيستم در نظر گرفته شده است و در نهایت با ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. اين سيستم با جمع آوري و تجميع گردش كالاها درسازمان، امكان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خريد، فروش و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار قرار می دهد.